Vol 20, No 2 (2018)

JUNI 2018

Table of Contents

BAGIAN DEPAN TERBITAN
 

Articles

Rosilatul Zailani, Gani Priambodo, Yohannes Sardjono
59-68
Ihda Husnayani, Pande Made Udiyani
69-76
Entin Hartini, Sukmanto Dibyo, Santosa Pujiarta
77-88
Sriyono Sriyono, Topan Setiadipura, Geni Rina Sunaryo
89-98
Rahayu Kusumastuti, Sumaryo Sumaryo, Sriyono Sriyono
99-106
BAGIAN BELAKANG TERBITAN