Vol 6, No 1

OKTOBER 2004

Table of Contents

Articles

Silvester Tursiloadi, Hiroshi Hirashima, Yu Yamanakaz
1 - 6
Sulistioso G. S., M. Ihsan, Komarudin Komarudin
7 - 12
Moh. Toifur, Prayoto Prayoto, Kamsul Abraha, Ridwan Ridwan
13 -18
Sudirman Sudirman, Aloma Karo Karo, Ari H., Bambang Sugeng, Rukihati Rukihati, Mashuri Mashuri
1 - 6
Tri Hardi Priyanto, Seiji Sakai, Hiroshi Naramoto
27 - 31
Susi Nurdayat, Tetty Kemala, Sudirman Sudirman, Aloma Karo Karo
32 - 39
P. Purwanto, E. Kartini, Safei Pumama
40 - 44
Marga Utama, Herwinarni Herwinarni, Made Sumarti, Siswanto Siswanto, Suharyanto Suharyanto, Yoharmus Yoharmus, Bambang Handoko, Heru Sundaru, Teguh Haryono, H. M. Muklis
45 - 52
Budiarto Budiarto, Parikin Parikin, Mohammad Dani
53 - 58